Zanimljivi linkovi:

Shiatsu Zagreb, udruga za promicanje shiatsua u Hrvatskoj:
shiatsu-zagreb.hr

Međunarodni sajmovi dragog i poludragog kamenja Mineral Expo:
mineralexpo.hr